....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 
kruyingkun
 
  ผู้บริหารเข้ารับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ " ครูยิ่งคุณ " ณ โรงแรม แกรนด์ธารา และบางกอกฯ 2 - 4 ตุลาคม 2558
          ดูภาพกิจกรรม
 

 
 
  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์เครือข่ายโดยมี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลชนะเลิศ มารยาทไทย ช่วงชั้น 2 ภาพวาดระบายสี ช่วงชั้น 1 - 3 ภาพปะติด ช่วงชั้น 3 ร้องเพลงลูกทุ่ง ช่วงชั้น 2 - 3 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 และอนุบาล ปั้นดินน้ำมัน
             ดูภาพกิจกรรม
sinlapahuntakam
 
krudemaehongson
      

   ผู้บริหารเข้ารับรางวัลคนดีศรีแม่ฮ่องสอน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัด แม่ฮ่องสอน29 ก.ย.2558
        ดูภาพกิจกรรม

 
 
 

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำโรงเรียน
   
 

คุณเข้าชมเว็บไซต์คนที่


 
 
 
     
 
 
   
           
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒